despre noi

scurta descriere scoala

proiecte

lista proiecte importante

galerie foto

link spre o galerie

Cele mai recente articole

anunt3

anunt2

Înscrierea la grădiniță pentru anul școlar 2020-2021

Ministerul Educației și Cercetării a aprobat calendarul înscrierii la grădiniță pentru anul școlar 2020-2021.

 

T1. Realizarea cadrului adecvat pentru o educație de calitate, axată pe valorile promovate la nivel european

Ținta vizează crearea unui spațiu adecvat cerințelor de funcționare pentru asigurarea echilibrului dintre educația formativă și informativă a elevilor, axarea procesului instructiv-educativ pe dezvoltarea de competențe-cheie, promovarea educației ecologice axată pe protejarea mediului înconjurător, prin activități de voluntariat, cooperare cu autoritățile locale și comitetele de părinți, consolidând astfel parteneriatul școală – comunitate.

Absolventul din societatea actuală trebuie recuplat cu nevoile de calificare, mobilitate și flexibilitate resimțite de economie prin piața muncii, administrația locală, viața socială și cultura societății noastre românești și europene. Este necesară introducerea unei dimensiuni europene în educație, la toate nivelurile, și facilitarea accesului larg, transnațional, la resursele educaționale din Europa.

Opțiunea, ce are la bază triunghiul metodologic: cercetare – acțiune - formare, urmărește revalorizarea cadrelor didactice, remobilarea intelectuală, adaptarea la nevoile de dezvoltare personală și profesională a elevilor, “dezvoltă profesorul din mine și conectează școala la Europa” este noul mesaj al echipei de profesori ai școlii.

T2. Prevenirea eșecului școlarcreșterea performanțelor școlare și promovarea egalității de șanse

T3. Gestionarea, întreținerea și menținerea funcționalități patrimoniului școlii , dezvoltarea acestuia prin accesarea fondurilor UE

T4. Utilizarea unui sistem eficient de comunicare și implementarea sistemului de control managerial intern

Ținta vizează implementarea SCMI, dotarea tuturor compartimentelor cu mijloace de comunicare interne și interinstituționale și adecvarea schimbului de informații la ritmul transformărilor din societatea românească.

T5. Promovarea imaginii unității de învățământ.

Urmărim întărirea imaginii școlii ca centru de resurse educaționale, dorim conectarea școlii la comunitate