despre noi

scurta descriere scoala

proiecte

lista proiecte importante

galerie foto

link spre o galerie

Cele mai recente articole

anunt3

anunt2

Înscrierea la grădiniță pentru anul școlar 2020-2021

Ministerul Educației și Cercetării a aprobat calendarul înscrierii la grădiniță pentru anul școlar 2020-2021.

 

Instituția de învățământ asigură formarea inițială de calitate a preșcolarilor și a elevilor din ciclul primar și gimnazial,oferind un start solid în educație.

Școala reprezintă un mediu incluziv, sprijină nevoile fiecărui elev de a se simți sigur pe sine, de a avea șanse egale la educație și cultură.

Școala promovează calitățile educabililor în vederea formării unei personalități armonioase, autonome și creative și este deschisă tuturor partenerilor ce subscriu scopurilor educației.

Şcoala asigură orientarea şi consilierea elevilor privind cariera, dobândirea abilităţilor-cheie şi a deprinderilor practice de lucru necesare evoluției ulterioare şi integrării relevante în societate, conform aspiraţiilor acestora.

 

Valorile promovate în instituția noastră:

Dezvoltare instituțională: Vom urmări dotarea cu echipamente, resurse materiale și instrumente de lucru și perfecționarea continuă a personalului angajat.

Calitate și eficiență: Vom furniza servicii de calitate, prin ameliorarea activității instructiv-educative din școală.

Lucru în echipă: Promovarea unui stil managerial democratic (prin consultare și participarea la actul decizional) pentru a dezvolta un climat de muncă pozitiv.

Colaborare: Ne propunem să devenim mai activi pe linia colaborării cu instituțiile de la nivel local, județean si național cu atribuții în domeniul educației.